Ar-Ge

Ambalaj Tasarımı

Ambalaj Tasarımı

  • Müşteri istekleri, ürün ile ilgili bilgiler ve ürünün kendi pazarındaki rekabet koşulları değerlendirilir ve kazanılmış tecrübelerin ışığında Proaktif bir yaklaşımla uluslararası standartlarda amacına en uygun ambalaj tasarımı oluşturulur.
  • Proaktif yaklaşım ile oluşturulan ambalaj tasarımları, kullanıma yönelik yerinde gözlemler ve geri beslemeler doğrultusunda, laboratuar ortamında analiz edilerek yapılan deneme üretimleri ile sürekli geliştirilir.

Maket Yapımı

Maket Yapımı

  • Bilgisayar destekli programlar kullanılarak oluşturulan tasarımlar, maket masasında makete dönüştürülür.

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı

  • Ürününüzü farklı kılmanın en etkin yollarından biri olan grafik tasarımın oluşturulmasında yaratıcı ve özgün fikirler sunabilen grafik tasarımı bölümümüz aynı zamanda müşterilerimizden gelen her türlü grafik uygulamalarını da en hızlı şekilde istenilen baskı teknolojilerine uygun hale getirebilmektedir.

Prova Baskı

Prova Baskı

  • Oluşturulan grafik tasarımlar büyük ebatlı dijital prova makinelerinin yardımı ile müşterimizin beğenisine sunulmaktadır.

Renk Ayrımı

Renk Ayrımı

  • Sektörümüzde ön hazırlık birimlerinin ihtiyacı olan dijital dosya ve film çıkışı hizmeti de verilmektedir.